جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظر سنجی جذب و استخدام

ضمن تشکر از بابت ارسال رزومه و حضور در جلسه مصاحبه، خواهشمند است فرم زیر را در خصوص سطح رضایت خود از فرآیند جذب و استخدام گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر تکمیل فرمایید.

نام و نام خانوادگی
از چه طریقی درخواست جذب شرکت را دریافت کردید؟(ضروری)

سرعت رسیدگی به درخواست خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟(ضروری)
میزان رضایت شما از رفتار کارشناسان حوزه منابع انسانی شرکت؟(ضروری)
میزان رضایت شما از فرایند مصاحبه؟ اعم از کیفیت مصاحبه و رعایت احترام(ضروری)
میزان رضایت شما از کیفیت محیط و فضای مصاحبه؟(ضروری)