جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برچسب: سیاست

سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر در سال ۱۴۰۲

دکتر ناصر فخاری سیاست های ده گانه سازمان اقتصادی کوثر که مسیر اجرای شعار سال را هموار می کند را به شرح زیر بیان کرد:
شناسایی و رفع گلوگاه های تولید

شناسایی و رفع گلوگاه های هزینه

افزایش صادرات

واردات بی واسطه مواد اولیه تولید از قبیل نهاده ها و سایر ملزومات

مولدسازی دارایی های کم بازده

اصلاح ساختار سرمایه گذاری و خروج از بنگاه های کم بازده

افزایش انضباط مالی و شفافیت عملیاتی

کمک به مهار تورم

رشد صد درصدی سودخالص و عملیاتی شرکت ها

رفع چالش های فناورانه