جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برچسب: وزارت راه و شهرسازی

تبیین نقش گروه معین کوثر در طرح تامین مسکن

در جلسه ای که روز شنبه مورخ 1402/03/13به میزبانی مهرداد بذرپاش وزیر محترم راه و شهر سازی و با حضور امیر حسن قاضی زاده هاشمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید برگزار شد، مقرر گردید: