پروژه ساختمان اداری بانک ایران – ونزوئلا

ساختمان اداری بانک ایران ونزوئلا

۱۳۹۵-۰۷-۲۳

ساختمان ۱۵ روزه

ساخت ساختمان در 15 روز....