۱۸
دی

اتمام عملیات اجرایی پروژه جهانشهر

عملیات اجرایی پروژه­های جهانشهر کرج (خیابان شجاعی و نسترن) به اتمام رسیده و در مرحله رفع نقص جهت تحویل موقت می­باشد.