جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دغدغه افکار عمومی و مطبوعات در رابطه با سرنوشت برج های دوقلوی کیو خرم آباد

Slide1 - Copy
طی مصاحبه اختصاصی خبرنگار روزنامه کیهان لرستان با مهندس حسین زاهدی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر، مقاله ای با تیتر "نیمه تمام ماندن برج های دوقلو ضربه ای دیگر به توسعه لرستان" در تاریخ دوم مهرماه 1401 در صفحه 4 روزنامه کیهان لرستان منتشر گردید.

طی مصاحبه اختصاصی خبرنگار روزنامه کیهان لرستان با مهندس حسین زاهدی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر، مقاله ای با تیتر “نیمه تمام ماندن برج های دوقلو ضربه ای دیگر به توسعه لرستان” در تاریخ دوم مهرماه 1401 در صفحه 4 روزنامه کیهان لرستان منتشر گردید.

در این مقاله به مشکلات ساختاری استان لرستان در زمینه توسعه اقتصادی و عدم وجود اراده و عزم جدی مقامات و مسئولین استانی جهت جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذارانی همچون گروه معین کوثر در استان پرداخته شده است و خبرنگار طی مصاحبه و پرسش و پاسخی که با مهندس حسین زاهدی دارد تلاش می کند به رفع ابهامات و شبهات مطرح شده در رابطه با انجام تعهدات قرارداد مشارکت توسط طرفین یعنی شهرداری بعنوان مالک زمین و گروه معین کوثر بعنوان شریک سازنده و همچنین نقش سایر ارگان های ذیمدخل در روند پیشرفت پروژه بپردازد و با تشریح و تحلیل موضع کنونی گروه معین کوثر که حال پس از گذشت سالها از آغاز پروژه و فراز و فرود بسیار، دیگر اجرای این پروژه با شرایط فعلی به صلاحش نمی باشد، علت و چرایی به ثمر ندسیدن پروژه برج های دوقلو را برای افکار عمومی شفاف و روشن نماید

اطلاعیه‌ها

مزایده و مناقصه‌ها