دسته‌بندی: مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده 145 واحد تجاری

شرکت  سرمایه گذاری  عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به فروش 145 واحد تجاری بصورت یکجا واقع در بازار آهن شادآباد بلوار

آگهی مزایده یک دستگاه ساختمان

شرکت  معین کوثر در نظر دارد یک دستگاه ساختمان را با مساحت عرصه 595 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 362 مترمربع به نشانی شهرستان

آگهی مزایده خودرو

شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه سواری ام جی 550 مدل 2012  به رنگ مشکی

آگهی شرکت در مناقصه

شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به پی کنی و گود‎ برداری پروژه واقع در تهران، شهر ری، خیابان شهید رجب نیا، نبش خیابان شهید ابراهیمی اقدام نماید.