جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته‌بندی: مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مزایده ضایعات

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن ، کابل ، لوله و غیره واقع در تهران ،