۱۴۰۰-۰۴-۲۳

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد یک دستگاه سواری ام جی مدل ۲۰۱۲ را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد یک دستگاه سواری ام جی مدل ۲۰۱۲  را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند در این راستا آگهی […]
۱۴۰۰-۰۳-۰۸

دعوت به مزایده: فروش ۲واحد آپارتمان مسکونی مجتمع مسکونی دهکده المپیک از طریق مزایده عمومی

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد ۲واحد آپارتمان مسکونی خود در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند در این […]
۱۴۰۰-۰۲-۲۷

دعوت به مزایده: فروش ۴ واحد آپارتمان مسکونی خود در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد ۴ واحد آپارتمان مسکونی خود در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند در […]
۱۴۰۰-۰۲-۰۷

دعوت به مزایده : فروش ۲ واحد آپارتمان مسکونی در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی

گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر در نظر دارد ۲ واحد آپارتمان مسکونی خود در مجتمع مسکونی دهکده المپیک را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند در […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۴

دعوت به مناقصه : در خصوص اجرای آهن کشی ،خرید تجهیزات ،نصب و راه اندازی  یک دستگاه آسانسور

دعوت به مناقصه یک شرکت سرمایه گذاری در نظر دارد در خصوص اجرای آهن کشی ،خرید تجهیزات ،نصب و راه اندازی  یک دستگاه آسانسور بر اساس مشخصات فنی به شرح […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۴

دعوت به مناقصه : در خصوص خرید یک دستگاه هوارسان

دعوت به مناقصه یک شرکت سرمایه گذاری در نظر دارد در خصوص خرید یک دستگاه هوارسان  بر اساس مشخصات فنی به شرح اسناد مناقصه به انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید. […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۴

دعوت به مناقصه : خرید یک دستگاه چیلر

دعوت به مناقصه یک شرکت سرمایه گذاری در نظر دارد در خصوص خرید یک دستگاه چیلر  بر اساس مشخصات فنی به شرح اسناد مناقصه به انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید. […]